Privacy Statement – Open Doors Academy

Het onderstaande Privacy Statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Open Doors academy | Houtse heuvel 47A | 4911 AV | Den Hout KVK: 20066711.

Versie 2.0 – 20-01-2019

De Open Doors academy verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en geven we overige informatie die voor jou van belang kan zijn. In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van de Open Doors academy en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Open Doors academy gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
De Open Doors academy is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. De Open Doors academy vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten (en website-bezoekers) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Voor welke doeleinden verwerkt de Open Doors academy jouw persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld, worden door de Open Doors academy gebruikt voor haar bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden die door jou aan de Open Doors academy zijn opgedragen.

De processen waarvoor de Open Doors academy persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met klanten
 • onze financiële administratie
 • klantbetrokkenheid en relatiebeheer
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het informeren van onze cursisten over hun huidige en nieuwe trainingen

Van wie verzamelt De Open Doors academy persoonsgegevens?
In de hierboven genoemde processen verzamelt de Open Doors academy gegevens van:

 • klanten met wie een overeenkomst is/wordt gesloten
 • bezoekers van de website van de Open Doors academy

Welke persoonsgegevens verzamelt De Open Doors academy?
De Open Doors academy verzamelt persoonsgegevens direct bij jou. De meest voorkomende persoonsgegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • cookies (zie Cookieverklaring)
 • IP-adres
 • surf- en clickgedrag

Geven en intrekken van toestemming
De Open Doors academy biedt diverse prestaties aan die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, een rekening of promotionele e-mails. Jouw gegevens worden alleen gebruikt als wij dit in het verleden al hebben gedaan of als je hiervoor expliciete toestemming geeft. Heeft de Open Doors academy toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kan je deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt de Open Doors academy voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De Open Doors academy gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden
In opdracht van de Open Doors academy kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Open Doors academy maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Jouw persoonsgegevens worden niet door de Open Doors academy op eigen initiatief verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Open Doors Academy kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
De Open Doors Academy verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De Open Doors Academy bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Open Doors academy via privacy@opendoorsacademy.nl Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen; dit is slechts mogelijk voor zover de Open Doors academy nog aan wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen of als je nog deelnemer bent in een van de trainingen. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Open Doors academy passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De Open Doors academy neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookieverklaring
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals meest bezochte pagina’s, bezoektijden, regio’s en of er gebruik wordt gemaakt van een tablet, smartphone of PC. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om statistieken te kunnen bijhouden, zodat wij informatie krijgen over het gebruik van onze website, de website aan de hand van die gegevens kunnen verbeteren en inzicht krijgen in de effectiviteit van onze campagnes.

Op deze website van de Open Doors academy worden cookies en widgets gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen, beveiligde servers van een derde partij. Op onze website worden de volgende cookies en widgets gebruikt:

 • Google Analytics
  • Analyse bezoekgegevens
 • Active Campaign
  • Inschrijven nieuwsbrief widget
 • Facebook Connect
  • Analyse Facebook advertenties

Je kunt ervoor kiezen om cookies en widgets wel of niet te accepteren. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies en widgets desgewenst niet worden geaccepteerd. Bekijk de hulppagina van jouw browser voor exacte instructies. Als je ervoor kiest om cookies en widgets niet te accepteren, kun je mogelijk geen volledig gebruik maken van de interactieve mogelijkheden van de website van de Open Doors academy of andere sites die je bezoekt.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen vóórdat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie kun je de handleiding van jouw browser raadplegen

Links naar websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt telefonisch contact met ons op te nemen via 06 28 85 88 57 op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur, of een e-mail sturen naar privacy@opendoorsacademy.nl